menu go

content go

ประวัติความเป็นมาของการรักษาด้วยการฟื้นฟูผิวหนังตัวเอง

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งดร.จิน

ดร.จินเซฮุน ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งที่มีชื่อเสียง
ในการแนะนำเรื่องการผ่าตัดให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขจริงๆเท่านั้น

โรงพยาบาลคังบุกซัมซอง (ชื่อเดิม โรงพยาบาลโครยอ)
เป็นโรงพยาบาลสุดหรูแห่งแรกในเกาหลีใต้
ดร.จินเซฮุนผู้เคยเป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมตกแต่ง
มีชื่อเสียงทางด้านการผ่าตัดให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น
เป็นแพทย์ผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับการคัดเลือกในด้านการศัลยกรรม
ได้รับการยอมรับเป็นแพทย์ที่ดีที่สุดจากหนังสือพิมพ์ดงอาอิลโบ
และได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาถึง4ฉบับ

more

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอยแผลเป็นลึกและนาน

รอยแผลเป็นลึก

สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องรอยแผลเป็น
ผมจะรักษาด้วยการฟื้นฟูผิวหนังตัวเองให้ครับ

ผมอยากจะรักษาด้วยการฟื้นฟูผิวหนังตัวเองให้กับคนไข้
ที่กังวลและมีบาดแผลในใจเกี่ยวกับรอยแผลเป็นลึก
ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการเลเซอร์ได้
ผมคิดว่าการรักษาด้วยการฟื้นฟูผิวหนังตัวเองเป็นการรักษา
ที่ดีที่สุดวำหรับการรักษาแผลเป็น
ไม่ว่าจะรับการรักษาหรือไม่ก็ตาม ผมไม่อยากให้คนไข้เป็นกังวล
แต่อยากให้ลองเข้ามาปรึกษาดูก่อนครับ

more